Pravna klinika “Pravda za djecu”

Obavijest i poziv studentima za sudjelovanje u Pravnoj klinici Centra za ljudska prava Mostar u sklopu projekta “Pravda za svako dijete” koju provodi UNICEF u suradnji sa Švedskom agencijom za razvoj (SIDA), Vladom Švicarske te nadležnim resornim državnim, entitetskim i županijskim ministarstvima.  Pravna klinika održavat će se u razdoblju od 10. do 31. prosinca 2018. godine. Ukupno predviđeni broj polaznika klinike je 20, a nastavni proces obavljat će se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Pozivaju se zainteresirani studenti da prijavu za sudjelovanje u Pravnoj klinici zajedno sa svojim osobnim podacima (ime i prezime, godina studija fakultet, broj telefona i e-mail) dostave doc.dr.sc. Ivani Stipanović putem e-maila: ivana.stipanovic@pf.sum.ba najkasnije do 10. prosinca 2018. godine. Vidi više o pravnoj klinici

Odaberite jezik