Predavanja Ekološki kriminalistet PF Centar Orašje

Predavanja iz predmeta Ekološki kriminalitet kod prof.dr. N. Hercega na studiju Kriminalistika i SM u Centru PF u Orašju održat će se u petak, 24. svibnja 2019. godine u 10:00 sati. 

Odaberite jezik