Predavanja prof.dr. B. Petrović – K.taktikai Prom. delikti

Predavanja kod prof.dr. B. Petrovića na studiju Kriminalistika i SM održat će se prema sljedećem rasporedu ovaj tjeda:

Kriminalistička taktika – 9. svibnja 2019. u 17:00 sati

Prometni delikti – 9. svibnja 2019. u 18:00 sati.

Odaberite jezik