Predavanja prof. dr. V.Đ.Degan

Raspored predavanja za I. semestar PDS iz Pravnih Znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na Međunarodnopravnom smjeru za IV. generaciju studenata:

IZVORI MEĐUNARODNOG PRAVA – dr.sc. Vladimir Đuro Degan, prof.emeritus 

petak, 10.3.2017. 16:00-20:00

subota, 11.3.2017. 9:00-13:00 

                           14:00-18:00

 

Odaberite jezik