Predavanje E-učenje sinonim za novo, moderno i kvalitetno učenje

Unutar realizacije Strategije razvoja SUM-a za razdoblje od 2018.-2023. i  Akcijskog plana za 2019. godine, na Filozofskom fakultet će se u četvrtak 25. travnja 2019. godine, u amfiteatru Sokrat,  održati predavanje i radnionica na temu: E-učenje sinonim za novo, moderno i kvalitetno učenje (predavanje) i ABC radionica dizajna nastave. Predavanje i radionicu održat će Sandra Kučina Softić, M.Sc.Digital Education, pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima Sveučilšnog računskog centra Sveučilšta u Zagrebu. Predavanja počinju u 11:00 sati, a radionica u 12:30 … vidi više o sadržaju predavanja i radionice. 

Odaberite jezik