Predavanje prof.dr. Jasminka Pecotić Kaufman

U okviru Erasmus + programa, za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja,  izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, s Katedre za pravo, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 10. 12. 2018. održala je predavanje na temu: „Vladajući položaj poduzetnika i njegova zlouporaba – s posebnim osvrtom na digitalna tržišta“ i 11. 12. 2018. na temu: „Nadzor koncentracija poduzetnika – s posebnim osvrtom na digitalna tržišta“ studentima prve godine II. ciklusa Pravnog fakulteta na kolegiju Pravo konkurencije. 

Studenti su kroz dva dana predavanja, analize ključnih odluka Europske komisije i rješavanju konkretnih primjera stekli nove spoznaje o zaštiti tržišnog natjecanja s naglaskom na jedinstveno digitalno tržište koje je ključno za budućnost europskoga gospodarstva, zbog čega ga je Europska komisija uvrstila među svojih deset političkih prioriteta. 

  

Odaberite jezik