Preuzimanje elekt.identiteta (EduID) i e-mail adrese

Pozivaju se novoupisani studenti prve godine studija Pravo i Kriminalistika i sigurnosni menadžment da sukladno uputama koje su dobili na svoje e-mail adrese koje su naveli prilikom upisa na Fakultet, preuzmu službeni elektronički identitet (EduID) i službenu e-mail adresu koji su im potrebni za korištenje informacijskih sustava Sveučilišta (Informacijskog sustava Sveučilišta (ISS-a) i platforme za e-učenje (SUMARUM)). Studenti koji nisu primili navedeni mail za pomoć se mogu obratiti ISS administratoru (ana.dujmovic@pf.sum.ba)

Odaberite jezik