Preuzimanje elektroničkog identiteta i službenih mail adresa za studente I. godine

Pozivaju se svi studenti prvih godina preddiplomskih studija da preuzmu svoj elektronički identitet kao i službenu mail adresu.
Sa tim identitetom (EduID) će se prijavljivati u sustave Studomat, sustav za učenje na daljinu SUMARUM i ostale sustave SUM-a.

Elektronički identiteti mogu se preuzeti na sljedećoj poveznici.

Upute za preuzimanje elektroničkog identiteta možete pogledati ovdje.

Nakon preuzimanje EDUID-a studenti su obvezni preuzeti i koristiti svoju službenu e-adresu. Službenu e-adresu preuzmite na sljedećoj poveznici.

Također, nakon preuzimanja elektroničkog identiteta, svi studenti prvih godina studija Pravo i studija Kriminalistika i sigurnosni menaždment su dužni učitati sliku na svoje EduID profile nakon preuzimanja elektroničkog identiteta.

Ista ta fotografija će se koristiti za izradu Sveučilišne iskaznice koju je dužan imati svaki student.

Učitavanje slike profila se radi nakon uspješnog preuzimanja elektroničkog identiteta te nakon logiranja u svoj EduID profil na linku: eduid.sum.ba

Također važno je naglasiti da se ne učitava bilo kakva slika nego isključivo onakva kakva je prikazana na linku sa uputama za učitavanje slika: Kako dodati fotografiju? – Informacijski sustav sveučilišnih iskaznica

Sve fotografije koje ne budu pratile smjernice na navedenom linku biti će odbačene i korisnik će morati učitati drugu fotografiju.

Za sve poteškoće oko učitavanja fotografije, preuzimanja elektroničkog identiteta i slično, možete se obratiti mailom IT supportu Pravnog fakulteta: marko.smiljanic@pf.sum.ba

Odaberite jezik