Prezentacija mobilnosti Sveučilišta Granada

U utorak 28.11.2017. prof. dr. sc. José Ángel Ruiz Jiménez, koordinator za Erasmus+ KA107 Sveučilišta u Granadi održati prezentaciju o moćnostima za ostvarivanje mobilnosti sa Sveučilištem u Granadi, Španjolska. Prezentacija će se održati u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu amfiteatar A. B. Šimić, adresa Matice hrvatske b. b. sveučilišni Kampus.

Odaberite jezik