Prijava _ Pravna klinika – Inicijativa za pravnu sigurnost ….

PRIJAVA ZA PRAVNU KLINIKU  ”INICIJATIVA ZA PRAVNU SIGURNOST I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE U BOSNI I HERCEGOVINI”. Vijeće Europe provodi projekat ”Inicijativa za pravnu sigurnost i djelotvorno pravosuđe u Bosni i Hercegovini”. U sklopu ovog projekta predviđena je i Pravna klinika za ljudska prava u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Klinika bi trebala trajati cijeli ljetni semestar do 30 sati, uključujući i simulaciju suđenja … više o projektu i uvjetima prijave 

Odaberite jezik