Prijave za Savjetovanje podnose se na adresu:

Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet
Matice hrvatske b.b. 88 000 Mostar

Ili putem e-maila:
pf@sum.ba

NAKNADA / KOTIZACIJA

Naknada (kotizacija) za sudjelovanje na Savjetovanju iznosi 200,00 KM po sudioniku + PDV.
Uplate se mogu izvršiti na žiro račun Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – broj: 3381302271331831 otvoren kod UniCredit Bank d.d. s naznakom „naknada za Savjetovanje“.

Devizni račun (EUR)

SWIFT: UNCR BA 22

IBAN:BA393381304871339522

UniCredit Bank d.d.

Popust od 10% pri uplati kotizacije imaju pravne osobe koje na Savjetovanje prijavljuju 4 ili više sudionika.

Naknada (kotizacija) za Savjetovanje uključuje:

  • Piće dobrodošlice
  • Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse br.19.
  • Materijale za Savjetovanje
  • Sudjelovanje na Okruglim stolovima
  • Certifikat o sudjelovanju
  • Večeru za sudionike Savjetovanja uz glazbu uživo (četvrtak, 9. 6. 2022.)

NAPOMENA:Otvaranje Savjetovanja je u četvrtak,  9. 6. 2022. godine u 10:00 sati. Satnica Savjetovanja bit će objavljena naknadno na službenoj stranici Pravnog fakulteta  pf.sum.ba

Obrazac prijave
pf@sum.ba
+ 387 36 337 153
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar
Grand Hotel Neum
Adresa: Zagrebačka 2,
Neum 88390

Program Savjetovanja sa satnicom

Satnica-2022-3

Odaberite jezik