Prijava za XX. Međunarodno savjetovanje “Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse”

Obrazac prijave možete popuniti i preuzeti ovdje
Mail: pf@sum.ba Tel.: +387 36 337 153

Prijave za Savjetovanje podnose se na adresu:

Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet
Matice hrvatske b.b. 88 000 Mostar

Ili putem e-maila:
pf@sum.ba

NAKNADA / KOTIZACIJA

Naknada (kotizacija) za sudjelovanje na Savjetovanju iznosi 300,00 KM po sudioniku + PDV.
Uplate se mogu izvršiti na žiro račun Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – broj: 3381302271331831 otvoren kod UniCredit Bank d.d. s naznakom „naknada za Savjetovanje“.

Devizni račun (EUR)

SWIFT: UNCR BA 22

IBAN:BA393381304871339522

UniCredit Bank d.d.

Popust od 10% pri uplati kotizacije imaju pravne osobe koje na Savjetovanje prijavljuju 4 ili više sudionika.

Naknada (kotizacija) za Savjetovanje uključuje:

  • Piće dobrodošlice
  • Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse br.20.
  • Materijale za Savjetovanje
  • Sudjelovanje na Okruglim stolovima
  • Certifikat o sudjelovanju
  • Večeru za sudionike Savjetovanja uz glazbu uživo (četvrtak, 15. 6. 2023.)

NAPOMENA:Otvaranje Savjetovanja je u četvrtak,  15. 6. 2023. godine u 10:00 sati. Program i satnicu Savjetovanja pogledajte u nastavku.

Smještaj

 MAREA HOTEL & SPA
              NEUM


Adresa: Ruđera Boškovića b.b.
88390 Neum
Telefon/fax:
+387 36 880 555
E-mail:
info@hotelmarea.ba
Odaberite jezik