Prijave za upis na PREDDIPLOMSKE i DIPLOMSKE studije – PRAVO i KISM 2021./22.

Na slijedećim linkovima možete preuzeti obrasce za prijavu na Preddiplomski i Diplomski studij PRAVO, te preddiplomski i diplomski studij KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT za akademsku godinu 2021./2022.

 

Prijava za upis na Preddiplomski studij PRAVO

Prijava za upis na Diplomski studij PRAVO

Prijava za upis na Preddiplomski studij KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT

Prijava za upis na Diplomski studij KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT

 

Također, na slijedećim linkovima preuzmite upisni list za Sveučilište, kao i statistički list, koji su isti za sve studije.

Upisni list za Sveučilište

Statistički list

Odaberite jezik