Primjena novog zakona o stečaju FBiH i učinkovitost stečajnih postupaka

Alumni klub Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru organizira predavanje Ivane Soldić, dipl.iur., sutkinje Općinskog suda u Mostaru na temu Primjena novog Zakona o stečaju FBiH i učinkovitost stečajnih postupaka. Predavanja će se održati 22.5.2023. godine u dvorani V u okviru nastave iz predmeta Stečajno pravo u 10.00 h.

Predavanja se organizira u okviru suradnje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Općinskog suda u Mostaru. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane studente.

Odaberite jezik