Priopćenje PF i dekanice PF u svezi natpisa studenata

Priopćenje Pravnog fakultea Sveučilišta u Mostaru i  Dekanice Fakulteta  u svezi natpisa studenata na različitim portalima ... pročitaj priopćenje 

Odaberite jezik