Pristup ISS

Mole se studenti Pravnog fakuteta, da radi uočenih problema, Informatičkom sustavu Sveučilišta (ISS) pristupaju preko stranice IS.SUM.BA te potom biraju modul STUDOMAT – za prijavu ispita.  

Odaberite jezik