Produženje roka za prijavu na mobilnost – Sveučilište u Poitersu

Informacije o produženom roku za prijavu na natječaj za Sveučilište u Poitersu za studentsku Erasmus+ mobilnost za ljetni semestar akademske godine 2021./2022. Novi tekst natječaja s pratećom dokumentacijom nalazi se na linku

Odaberite jezik