Promjena ispitnih termina – II. izmjena PF Orašje

Na rasporedu ispitnih termina za Centar PF u Orašju u jesenskom ispitnom roku došlo je do izmjena. Detalje izmjena možete pogledati na rasporedu i unutar ISS-a.

Odaberite jezik