Promocija PF 25.2. 2021. objava

 

RASPORED PREUZIMANJA DIPLOMA 

Dekanove nagrade i pohvale kao i certifikati za Paragraf Lex mogu se podići u studentskoj službi od 26. 2. do 5. 3. 2021. godine 

Odaberite jezik