Radionica: Međunarodno kazneno pravo i tranzicijska pravda

Misija OSCE-a u BIH u suradnji s pravnim fakultetima Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta “Džemal Bijedić”, organizirala je izvannastavnu radionicu o međunarodnom kaznenom pravu i tranzicijskoj pravdi za studente završnih godina, u razdoblju od 6. do 8. ožujka 2018. godine u Mostaru. Cilj radionice bio je pružiti studentima priliku da unaprijede svoje znanje i vještine u oblasti primijene načela međunarodnog kaznenog prava i tranzicijske pravde. Radionica će im pomoći da nauče i razviju vještinu pisanja, analize i zagovaranja kako bi mogli doprinijeti učinkovitijem procesuiranju predmeta ratnih zločina u budućnosti. Vidi više

 

Odaberite jezik