Radionica “Uloga knjižničara u provođenju UN agende 2030”

U sklopu Okruglog stola Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Europe, koji se održao u sklopu XVI. Međunarodnog savjetovanja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru pod nazivom “Aktualnosti građanskog i trgovačkog prava i pravne prakse” od 22. do 23. lipnja 2018. godine održana je radionica pod nazivom “Uloga knjižničara/bibliotekara u provođenju UN Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja … vidi viši

Odaberite jezik