RASP 1. – 6. 2. 2021.

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO od 1. do 6. veljače 2021. godine (vidi raspored)

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT od 1. do 6. veljače 2021. godine (vidi raspored) 

Odaberite jezik