RASP 12. -16. 4. 2021.

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO od 12. do 16. travnja 2021. godine (vidi)

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija KRIMINALISTIKA i SM od 12. do 16. travnja 2021. godine (vidi) 

Odaberite jezik