RASP 26.4. – 1.5. 2021.

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO od 26. travnja do 1. svibnja 2021. godine (vidi) 

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija KRIMINALISTIKA i SM od 26. travnja do 1. svibnja 2021. godine (vidi)

Odaberite jezik