RASP 4. – 9.1. 2021.

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO od 4. do 9. siječnja 2021. godine (vidi raspored)

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija KRIMINALISTIKA I SIGURNOSNI MENADŽMENT od 4. do 9. siječnja 2021. godine (vidi raspored)

Odaberite jezik