RASP 5. – 10. 4. 2021.

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO od 5. do 10. travnja 2021. godine (vidi raspored)

Raspored predavanja i vježbi za sve  godine preddiplomskog i diplomskog studija KRIMINALISTIKA i SM od 5. do 10. travnja 2021. godine (vidi raspored)

Odaberite jezik