RASP 7. – 12. 6. 2021.

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO od 7. do 12. lipnja 2021. godine (vidi raspored)

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija KRIMINALISTIKA i SM od 7. do 12. lipnja 2021. godine (vidi raspored)

Odaberite jezik