RASP KRIM 7. – 14. 11. 2020.

Raspored predavanja za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija KSIM od 7. do 14. studenog 2020. godine (vidi raspored)

Grupe za I. godinu preddiplomskog studija KSIM (vidi grupe)

Grupe za II. godinu preddiplomskog studija KSIM (vidi grupe)

Grupe za III. godinu preddiplomskog studija KSIM (vidi grupe)

Grupe za I. godinu Diplomskog studija KSIM (vidi grupe)

Odaberite jezik