RASP KSIM 30.11. – 5. 12. 2020.

Raspored predavanja i vježbe za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija KSIM od 30.11. do 5.12.2020. godine (vidi više).

Grupe studenata za 1. godinu preddiplomskog studija KSIM (vidi grupe)

Grupe studenata za 2. godinu preddiplomskog studija KSIM (vidi grupe)

Grupe studenata za 3. godinu preddiplomskog studija KSIM (vidi grupe) 

Grupe studenata za 1. godinu diplomskog studija KSIM (vidi grupe)

Odaberite jezik