RASP PRAVO 23. – 28.11.2020

Raspored predavanja za sve godine preddiplomkog i diplomskog studija PRAVO od 23. do 28. studenog 2020. godine (vidi raspored). Sastava grupa nije se mijenjao. 

Odaberite jezik