RASP Upravnopravni smjer VI. generacija studenata

Raspored predavanja za I. semestar Radno-upravnog smjera Poslijediplomskog studija doktorskog studija PF za VI. generaciju studenata – predavanja prof.dr. Ž. Mirjanić …. vidi više i predavanja prof.dr. I. Rozić …. vidi više

Odaberite jezik