Rasp USP_SMJER_prof.Bačić

Raspored predavanja za IV. generaciju studenata PDS iz pravnih znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na Ustavnopravnom smjeru kod prof.dr. Arsena Bačića  (vidi raspored predavanja)

Odaberite jezik