RASP_ PRAVO_2017/2018.

Stalni raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO u akademskoj 2017/2018. godini (vidi opširnije)

NAPOMENA 1: Predavanja i vježbe na II., III. i IV. godini preddiplomskog studija Pravo počinju u ponedjeljak, 9. listopada 2017. godine. 

NAPOMENA 2: Predavanja i vježbe na I. godini diplomskog studija Pravo počinju u ponedjeljak 16. listopada 2017. godine 

 

Odaberite jezik