RASP_III.Semestar _V.generacija

Raspored predavanja za studente V. generacije Poslijediplomskog doktorskog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za III. semestar u akademskoj 2018./2019. godini:

Međunarodnopravni smjer …. vidi više

Radnoupravni smjer… vidi više

 

Odaberite jezik