Rasp_KAZ_SMJER_1/2017

Raspored predavanja za studente IV. generacije PDS iz pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru – Kaznenopravni smjer – siječanj 2017. godine (vidi raspored)

Odaberite jezik