RASP_KRIM 15.1. – 20.1.2018.

Raspored predavanja i vježbi za I. i II. godinu studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment od 15. do 20. siječnja 2018. godine (vidi raspored)

Odaberite jezik