RASP_KRIM_17-22.4.2017.

Raspored predavanja i vježbi za I. godinu studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment od 17. do 22. travnja 2017. godine (vidi raspored)

Odaberite jezik