RASP_KRIM_5-10.6.2017.

Raspored predavanja i vježbi za prvu godinu preddiplomskog studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment od 5. do 10. lipnja 2016. godine (vidi raspored)

Odaberite jezik