RASP_KRIM_9.-14.4.2018.

Raspored predavanja i vježbi za I. i II. godinu studija Kriminalistika i SM od 9. do 14. travnaj 2018. godine(vidi raspored)

Odaberite jezik