RASP_PRAVO_16 – 21.11.2020.

Raspored predavanja i vježbi za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija PRAVO od 16. do 21. studenog 2020. godine (vidi raspored) Sastav grupa u odnosu na prethodni tjedan nije mijenjan (vidi) 

Odaberite jezik