Rektorova nagrada 2018.

Poziv za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji ispunjavaju uvjete iz “Natječaja za dodjelu rektoreve nagrade studentima za uspjeh u studiranju na Sveučilištu u Mostaru, da prijavu na natječaj, sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostave u Studentsku referadu PF, najkasnije do 26.listopada 2018. godine. Kritertij koje studenti moraju ispunjavati navedeni su Odlukom Rektora o pokretanju postupka dodjele Rektorove nagrade za uspjeh u studiranju …. vidi više

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Mostaru za šport, studentski znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta ….. vidi više

Odaberite jezik