Rez BP 5.10.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Bankarsko pravo održanog 5. listopada 2017. godine- na usmeni dio ispita i upis ocjena pozivaju se sljedeći studenti:

1. Lucija Vučur
2. Vedrana Raguž
3. Martina Delić 

Ostali studenti nisu zadovoljili na pismenom ispitu. Usmeni dio ispita održat će se u petak, 6.10.2017. godine u 12:30 sati u uredu broj 32. 

Odaberite jezik