Rez BP 7.9.2018.

Na usmeni dio ispita iz predmeta Bankarsko pravo pozivaju se sljedeći studenti:

1. Dajana Jarak

Usmeni ispit će se održati u srijedu, 12. rujna 2018. godine u 9:30 sati u uredu predmetnog profesora.

Odaberite jezik