Rez FP 22.9.2017.

Na usmeni dio ispita iz predmeta Financijsko pravo i financijska znanost održanog 22. rujna 2017. pozivaju se sljedeći studenti:

1. Nikola Boras
2. Andrea Rajić
3. Ivan Džajić
4. Antonio Krešić
5. Katarina Dugandžić
6. Marija Miljko
7. Lidija Čuljak

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 28. rujna 2017. godine u 11:00 sati u uredu br.32. Studenti koji nisu zadovoljili na pismenom ispitu, uvid u radove mogu obaviti nakon održanog ispita.

Odaberite jezik