Rez kolok. LJP 2.6.2017.

Rezultati ponovljenog kolokvija iz predmeta Ljudska prava (studij Pravo) održanog 2. lipnja  2017. godine (vidi rezultate)

Odaberite jezik