Rez kolok LJPS 6.6.2018.

Rezultati II. kolokvija iz predmeta Ljudska prava i sigurnost (studij Kriminalistika i SM) održanog 6. lipnja 2018. godine (vidi rezultate)

Odaberite jezik