Rez kolok. LJPS 9.6.2017.

Rezultati kolokvija z predmeta LJudska prava i sigurnost (studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment) održanog 9. lipnja 2017. godine (vidi rezultate)

Odaberite jezik