Rez kolok. Ljudska prava i sigurnost 24.5.2017.

Rezultati ponovljenog kolokvija iz predmeta Ljudska prava i sigurnost (studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment) održang 24. svibnja 2017. godine (vidi rezultate)

Odaberite jezik