Rez kolok MJP 1 21.12.2017.

Rezultati kolokvija iz predmeta Međunarodno javno pravo I. održanog 21. prosinca 2017. godine, položili su:

1. Andrea Pranjić – 4
2. Katarina Jurić – 3
3. Josipa Bukmir – 2
4. Antonela Ćurćija – 2

Ponovljeni kolokvij održat će se u srijedui 10. siječnja 2018. godine.

Odaberite jezik