Rez kolok. MJP 1 i MPS 19.1.2018.

Rezultati ponovljenog kolokvija iz predmeta Međunarodno javno pravo I. i Međunarodno pravo i sigurnost (studij Kriminalisitke) održanih 19. siječnja 2018. godine (vidi rezultate)

Odaberite jezik